En un Rusc el productor ven els seus productes directament als consumidors, i paga un cost de servei corresponent al 20% de l'import total de la venda. No hi ha intermediaris: és ell qui fixa lliurement els preus i les condicions de comercialització, perquè ningú no coneix més bé el valor real de la seva feina.

El cost de servei del 20% que paga el productor es distribueix de la manera següent: un 10% és per al Responsable de Rusc, que dinamitza la comunitat, i l'altre 10% és per a El Rusc Que Diu Sí! i el seu equip de coordinadors, que ofereix les eines de gestió i comercialització de la plataforma web, actualitzada i millorada constantment.

EL COST DEL SERVEI PERMET REMUNERAR:

portrait
El Responsable de Rusc

Per la seva feina de cerca de nous consumidors, gestió i organització de vendes, dinamització de la comunitat i logística durant les distribucions. Gràcies a aquestes tasques, el productor es pot dedicar a la seva feina i no s'ha de preocupar de la gestió de la comunitat.

portrait
La Colmena Mamá

A Espanya hi ha 6 persones a càrrec del projecte, però en tot Europa n'hi ha més de 100, la majoria a França, que treballen per garantir el funcionament de la xarxa millorant la plataforma web i oferint suport tècnic, comercial i de comunicació.

portrait
Els productors
portrait
Els consumidors