¡La Colmena Que Dice Sí!
Los productos de

Espirulina Natural

Agricultor/a de espirulina, Cardedeu
Ester Falgas
Espirulina Natural nace de la mano de Ester Falgas en 2017. Su finca/granja/obrador se encuentra en Cardedeu, en Cataluña.

Su finca/granja/obrador

El nostre projecte neix del somni de transformació personal i col·lectiva emmarcat en la xarxa d’autosuficiència agroalimentària. Ens proposem un projecte de cultiu de proximitat i de desenvolupament rural, en equilibri amb el territori, que busca produir espirulina a Catalunya, per aportar un aliment saludable i d’alta qualitat com a alternativa a productes d’importació.

El cultiu es desenvolupa a les faldes del Montseny a la zona agrària de Cardedeu. Ens abastim d’aigua de la Vall de Vallforners ideal per la seva puresa i curt recorregut fins a les nostres instal·lacions.

Produïm de manera artesana amb filtratge manual i assecatge amb forn deshidratació que permet deshidratar a baixa temperatura (40ºc) per preservar al màxim les propietats alimentàries. Tots els processos es realitzen meticulosament en les nostres instal·lacions per produir espirulina deshidratada d’alta qualitat.

Dirección
C/Dolors Granés 51
08440 Cardedeu
2017
año de inicio de la actividad
1.5
empleado a jornada completa

Las actividades y prácticas de Espirulina Natural

Cultivos

1 especies cultivadas al año

Cultivo en invernadero frío, cultivo en piscina

Cuidados

Cuidado de los cultivos: no especificado

Plantas y semillas

Lo produzco yo

Tipo de plantas o semillas: no especificado

Transformación y Elaboración

Transformación en mi taller

Los otros ingredientes utilizados son: 100% espirulina natural

Procedencia del resto de ingredientes: no especificado

Características de los otros ingredientes: no especificado

Comentario

No podem fer servir fertilitzants ecològics per al cas del Nitrogen (fems i adobs) atès que aquests porten micoorganismes que es poden desenvolupar en el medi aqüatic poden fer perillar la salubritat microbiologica (per ex eschericia coli, salmoneles, bacteriis fecals aerobis i aneroribis...etc.) és per això que de moment utilitzem els fertilitzants amb certificat quan existeixen menys per al N.

El Productor proporciona esta información a título declarativo.