¡La Colmena Que Dice Sí!
Los productos de

Jordi Roviró i Pou

Horticultor/a, Santa Eugènia de Berga
Jordi Roviró
Jordi Roviró i Pou nace de la mano de Jordi Roviró en 2015. Su finca/granja/obrador se encuentra en Santa Eugènia de Berga, en Cataluña.

Su finca/granja/obrador

L’objectiu de la producció hortícola a Mas Tarrés és conrear verdures però a petita escala, seguint les temporalitats anuals de les plantes, recuperant llavors tradicionals, i amb un circuit curt de comercialització per la venda d’una gran varietat de verdures el més fresques possible.

Les feixes de Mas Tarrés es troben situades a raser del Coll de Revell, encarades a sud i en una terra flonja de gresa. La situació geogràfica, la orientació i l’aigua de les Guilleries generen un microclima ideal per a l’horta.

Aquesta producció no extensiva es pot assolir amb maquinària petita, i permet treballar de forma molt precisa i rendibilitzar al màxim la terra de cultiu. Les llavors tradicionals adaptades al clima, i les rotacions i bandes florals per obtenir sinergies entre les pròpies plantes, permet utilitzar el mínim de productes fitosanitaris, degut a la bona salut vegetal dels cultius. Aquest maneig dels conreus, juntament amb l’ús d’adobs orgànics, permet mantenir la fertilitat de la terra, evitant perdre el valor biològic del terreny.

Aquest projecte sorgeix de l’interès personal de viure de, i per a, l’horticultura, aprenent l’ofici any rere any.
En el pla agrícola, la intenció és experimentar i aprofitar idees recollides de fonts diverses (llibres, altres productors, idees pròpies, …) que permetin l’explotació continua de la terra (sense pèrdua de fertilitat), amb tècniques respectuoses amb el sòl i el medi ambient.

En el pla social, la idea és aportar un granet de sorra per augmentar la resiliència col·lectiva en front de problemes de subministrament alimentari, així com en incorporar aliments de qualitat a la nostre dieta. La raó de fons és que la producció hortícola de proximitat és molt més flexible davant de factors externs, per les petites distàncies i el contacte directe entre productor i consumidor.

Dirección
Escoles 5
08507 Santa Eugènia de Berga
2015
año de inicio de la actividad
1
empleado a jornada completa

Las actividades y prácticas de Jordi Roviró i Pou

Cultivos

30 especies cultivadas al año

Cultivo en campo al aire libre

Cuidados

Utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios ecológicos, utilización de fertilizantes ecológicos (abonos, estiércol), utilización de productos químicos fitosanitários

Plantas y semillas

Viene de un agricultor local, lo produzco yo, viene de un proveedor nacional

Semillas campesinas, semillas convencionales, semillas no tratadas

Transformación y Elaboración

No transformo mis productos

Otros ingredientes: no especificado

Procedencia del resto de ingredientes: no especificado

Proviene de producción artesanal, Ingredientes locales (- 250 km)

El Productor proporciona esta información a título declarativo.