Què posarem? Enciam amb pesticides, o pollastre amb lleixiu? Pomes de Xile o maduixes del Marroc? No preferiries unes anxoves de l'Escala, uns calçots de Valls, una secallona de Vic, maduixots del Maresme; tot això acompanyat d'un bon vi del Priorat? Des de la seva creació, El Rusc Que Diu Sí! té com a objectiu fer créixer els circuits curts de comercialització per recuperar el gust de la terra, lluitar contra el canvi climàtic i reconnectar els consumidors i els productors.

Què és un circuit curt de comercialització? A Espanya, la definició més amplament acceptada és un tipus de comercialització de productes agrícoles que es du a terme mitjançant o bé la venda directa de productor a consumidor o bé la venda indirecta amb la condició que només hi hagi un únic intermediari.  
El Rusc Que Diu Sí! és una iniciativa de venda directa entre productors i consumidors que es basa en tres principis essencials:

  1. 43 km és la distància mitjana que recorren els productors per entregar els seus productes als Ruscs.
  2. Els productors fixen lliurement el preu dels productes.
  3. El Rusc Que Diu Sí! no funciona com a intermediari sinó com a facilitador de serveis
    (eines de comercialització, de facturació, de gestió...).

43 km Distància mitjana que recorren els productors per entregar els seus productes als Ruscs.
600.000 Nombre de llocs de treball que es podrien crear a l'agricultura gràcies a la venda directa.
de 10 a 20 Vegades més de petroli que es necessita per transportar en avió fruita produïda en un altre continent, per comparació amb la fruita local i de temporada.
9.115 km Distància recorreguda pels ingredients d'un iogurt industrial abans d'arribar a la nevera de casa.