Fa segles que l'agricultura guia les nostres societats: ha inspirat l'economia, l'ha alimentat i li ha mostrat el camí.

El model agroindustrial dominant ja ha demostrat els seus límits, perills i injustícies, tant per als productors com per als consumidors. Els desafiaments que implica l'alimentació són fonamentals i complexos: salut, medi ambient, feina, territori, cultura, vincles socials... El Rusc Que Diu Sí! té com a objectiu empoderar els productors i els consumidors per reinventar la manera com ens alimentem.

Dia a dia, les comunitats dels Ruscs creixen i actuen localment per superar els límits de l'agroindústria i recuperar la llibertat. De cara al futur, cada cop tindran més pes a l'hora de decidir cap a on avança l'agricultura. Els consumidors, agricultors i elaboradors contribuiran a l'aparició d'una producció i distribució més humanes i justes.

Portait Guilhem Chéron

"Els reptes agrícoles són immensos, i tenim la sensació constant que l'acció se'ns escapa, que les decisions no estan al nostre abast. En aquest context, el projecte d'El Rusc Que Diu Sí! permet als ciutadans cooperar i reinventar l'agricultura sobre el terreny. I, tot això, amb agilitat, eficàcia i entusiasme."

Guilhem Chéron, cofundador de La Ruche qui dit Oui !

La nostra missió

  1. Donar suport als productors i elaboradors locals
  2. Crear les eines per donar als ciutadans els mitjans de produir, distribuir i consumir de manera més justa i més sostenible
  3. Crear vincles socials entorn de l'alimentació
  4. Posar a l'abast de tothom una alimentació local i de qualitat
  5. Fomentar la remuneració justa dels productes i elaboradors
  6. Afavorir l'intercanvi d'idees i coneixement entorn del món agrícola i de l'alimentació

Els valors que ens inspiren

1. Transició

Mitjançant la nostra acció, acompanyem els ciutadans i els productors que vulguin dur a terme una transició social, econòmica i filosòfica amb l'objectiu de generar noves maneres de produir i consumir.

2. Cooperació

La cooperació és una dinàmica col·lectiva molt valuosa. És per això que la nostra xarxa la cultiva dia rere dia, perquè constitueix un motor fonamental del canvi econòmic i social a què aspirem. Així, doncs, El Rusc Que Diu Sí! és una xarxa descentralitzada: comparteix reflexions, genera confiança i dóna autonomia a les persones que actuen al terreny.

3. Transparència

El model d'El Rusc Que Diu Sí! torna a situar el productor al centre de la relació comercial. Gràcies a la venda directa, els productors fixen lliurement els preus dels seus productes i reben una remuneració justa. Aquesta transparència afavoreix la confiança, que és el motor de la cooperació. Per part nostra, ens comprometem a compartir regularment amb tota la xarxa els objectius, els recursos i les informacions clau de l'empresa i la xarxa.

4. Emprenedoria

Creiem en la capacitat de l'emprenedoria per servir el bé comú. L'esperit emprenedor ha de tenir com a objectiu l'interès general, i situar l'èxit social i mediambiental al mateix nivell que l'èxit econòmic.

5. Creativitat

Amb idees caducades no trobarem noves solucions. Davant la complexitat dels desafiaments que se'ns presenten, la creativitat és un aspecte indispensable que cultivem rigorosament, perquè estem convençuts que és la clau de la venda directa. És l'essència de la missió d'El Rusc Que Diu Sí!