El Rusc Que Diu Sí!

Carn ~ Valencia

2 productors de venda directa

Compra directament als productors locals

Valencia

COLMENA DE EXTRAMURS
Adreça
Calle Timoneda, 6
46008 Valencia
Horaris
dijous, 19:15-20:15

2 productors ofereixen els seus productes als Ruscs

carniceria-charcuteria catalá

Ciutat
Aldaia
Activitat
Carnisser/a

naturalsa, s.l.

Ciutat
Sinarcas
Activitat
Pollastraire